Sequence Zero


לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

לימודי תואר ראשון במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

אם כבר שנים שאתם חולמים על חזרה ללימודים ועל הרחבת האופקים האקדמיים, לימודי תואר במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה עשויים להתאים לכם מאוד, אז רגע לפני שאתם קונים קלסר גב 12 כדאי שתקראו את הכתבה הבאה. לימודים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה מאפשרים הקניית תואר אקדמי ברמה גבוהה תוך כדי קיום שגרת עבודה רגילה על ידי יצירת תהליך של לימוד עצמי. עם זאת, יש לסייג ולומר כי הלימודים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה דורשים משמעת עצמית גבוהה ובמיוחד בלימודי תואר במדעי הרוח כמויות החומר הן גדולות. במאמר זה נסקור בקצרה את אפשרויות הלימוד של תואר במדעי הרוח במסגרת האוניברסיטה הפתוחה על מנת לסייע לכם להחליט האם הלימודים במסגרת זו מתאימים לכם.

תהליך הלימודים

תואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה הוא תואר אקדמי רגיל ואיכותי לכל דבר ומוכר עי ידי מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. הלימודים משלבים תהליך של לימוד עצמי עם מפגשי הנחייה שההשתתפות בהם במרבית המקרים אינה חובה. עם תחילתו של כל סימסטר מקבלים הסטודנטים בדואר חבילות הכוללות את ספרי הלימוד המחולקים ליחידות לימוד וחוברות שבהן מפורטות המטלות השונות לכל יחידה. כאשר מדובר במדעי הרוח, כמויות החומר הכתוב הן נרחבות למדי. האוניברסיטה עורכת מפגשי הנחיה שבועיים או דו שבועיים במרכזי לימוד שונים ברחבי הארץ. ישנם סטודנטים המעדיפים לקרוא ולשנן את יחידות הלימוד ולבצע את המטלות בעצמם, בעוד שאחרים מקפידים להגיע לכל אחד ממפגשי ההנחיה.

מטלות ומבחנים

לכל מספר מסוים של יחידות ישנה מטלה שעל הסטודנט להשלים ולשלוח בדואר למנחה הקורס. כמובן שבמדעי הרוח מדובר במטלות בכתב הכוללות ניתוח מעמיק של החומר ומאפשרות למנחה לוודא את מידת ההבנה של הסטודנט. המטלות נשלחות בחזרה בדואר עם ציון והערות מפורטות. בסיומו של כל סמסטר על הסטודנט לעבור בהצלחה מבחן גמר בכל אחד מן הקורסים בו השתתף. כפי שכבר ציינו, תהליך הלימודים דורש משמעת עצמית גבוהה. יש להקדיש זמן רב ללימודים והעומס קרוב למועדי המבחנים יכול להיות רב. עם זאת, לבעלי משמעת עצמית גבוהה ויכולת לימוד עצמי, תואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה מהווה את האפשרות הטובה ביותר לשלב שגרת לימודים ועבודה במשרה מלאה.

פרטים נוספים באתר rollmarket.co.il